Hạt giống Rau cần xanh Đan Mạch

Hạt giống Rau cần xanh Đan Mạch

10,000đ /5gr

Cần xanh đang mạch

Khoảng cách: 20x20cm

Khối lượng hạt giống tương đương: 1-1,2kg/1000m2

Thời gian thu hoạch: 2-2,5 tháng sau gieo

DANH MỤC