Hạt giống Rau mồng tơi đỏ tím

Hạt giống Rau mồng tơi đỏ tím

10,000đ /1Gr (~20 Hạt)

Mồng tơi tím

Khoảng cách: 5x20cm

Khối lượng hạt tương đương: 600-700g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo


DANH MỤC