Hạt Giống Dưa Lê

  1. Hạt giống Dưa lê Hoàng Kim F1 Rado 163 - 5 Hạt -23% 0ff
  2. Hạt giống Dưa lê sọc HONEYMELON 330 - Gói 1gr -25% 0ff
  3. Hạt giống Dưa lê thơm vỏ vàng Hoàng Gia 365 - Gói 1gr -27% 0ff