Kỹ thuật bón phân cho cây Ớt cay

Kỹ thuật bón phân cho cây Ớt cay

 

1. Đặc điểm nông học và yêu cầu ngoại cảnh
 
Ớt là cây rau ăn quả, họ cà. Nhiệt độ thích hợp cho ớt 18-300C. Ớt là cây không quang cảm, tuy nhiên trong điều kiện ngày ngắn ớt phát triển tốt và cho năng suất cao. Ớt chịu đựng được điều kiện che rợp đến 45%, nhưng che rợp nhiều hơn ớt chậm ra hoa và rụng nụ. Thích hợp với đất tơi xốp, nhiều mùn, giữ ẩm và thoát nước tốt, ít chua (pH 6-6,5).

 

 

 

Tùy theo giống, thời gian bắt đầu cho thu hoạch 60-90 ngày sau khi trồng. Mật độ trồng: Nếu muốn thu hoạch trong thời gian ngắn (4-5 tháng sau khi trồng) nên trồng mật độ dày 35.000-50.000 cây/ha, nếu muốn thu hoạch trong thời gian dài nên trồng mật độ thưa 20.000-25.000 cây/ha. Ớt có thể trồng quanh năm, mùa nắng cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao, vào mùa mưa cần lên liếp cao, thoát nước tốt.