Hạt Giống Củ Cải

  1. Hạt giống Củ cải dài đỏ 2gr -27% 0ff
  2. Hạt giống Củ cải ruột hồng 1gr -25% 0ff
    Hạt giống Củ cải ruột hồng 1gr
    9.000đ 12.000đ
    1gr (~400 hạt)
  3. Hạt giống Củ cải tròn đỏ baby 2gr -18% 0ff
  4. Hạt giống Củ cải tròn trắng hồng 1gr -27% 0ff