Hạt giống Rau mầm củ cải đỏ - Gói 30Gr

Hạt giống Rau mầm củ cải đỏ - Gói 30Gr

10,000đ /30gr

Mầm cải đỏ

Năng suất: 200g rau/30g hạt

Thời gian thu hoạch: 5-7 ngày sau gieo.

DANH MỤC