Hạt giống Quả

 1. Hạt giống Bầu dài 2m
  25,000đ
  5 Hạt
 2. Hạt giống Bầu hồ lô
  10,000đ
  10 Hạt
 3. Hạt giống Bí đỏ hạt đậu F1
  20,000đ
  2gr(~10 hạt)
 4. Hạt giống Cà chua leo giàn
  45,000đ
  0.03Gr (8-10 Hạt)
 5. Hạt giống Cà dĩa da ếch
  10,000đ
  0.5gr(~100 Hạt)
DANH MỤC