Hạt giống Ớt

 1. Hạt giống Ớt chỉ thiên F1 520AQ
  15,000đ
  0.1gr (>20 hạt)
 2. Hạt giống Ớt chuông vàng 238AQ
  10,000đ
  0.1gr (~15 hạt)
 3. Hạt giống Ớt kiểng ngũ sắc
  15,000đ
  0.1gr (~20 hạt)
DANH MỤC