Hạt Giống Hoa

 1. Hạt giống Hoa cúc Daisy đỏ
  20,000đ
  0.02Gr (~10 Hạt)
 2. Hạt giống Hoa cúc Daisy trắng
  20,000đ
  0.02Gr (~10 Hạt)
 3. Hạt giống Hoa cúc la mã
  25,000đ
  0.2Gr (~25 Hạt)
 4. Hạt giống Hoa cúc Susi
  15,000đ
  20 Hạt
 5. Hạt giống Hoa móng tay
  15,000đ
  >15 hạt
 6. Hạt giống Hoa sen đá
  30,000đ
  0.01gr
DANH MỤC