Hạt giống Rau dền xanh

Hạt giống Rau dền xanh

10,000đ /20gr

Dền xanh 

Khối lượng hạt gieo: 300-400g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo.


DANH MỤC