Hạt giống Dưa Lưới

  1. Hạt giống Dưa lưới múi
    25,000đ
    >10 hạt
  2. Hạt giống Dưa lưới Takii Nhật Bản
    45,000đ
    10 Hạt (Vỏ dày)
DANH MỤC