Hạt giống rau Thì Là

Hạt giống rau Thì Là

10,000đ /5gr

Rau thì là

Khối lượng hạt tương đương: 1,5-2kg/1000m2

Thời gian thu hoạch: 35-40 ngày sau gieo.

DANH MỤC