Hạt giống Dâu Tây

  1. Hạt giống Dâu tây đỏ Etna
    15.000đ
    0.05gr (~50 hạt) - Italy