Hạt giống Củ

 1. Hạt giống Cà rốt đỏ 5gr -18% 0ff
 2. Hạt giống Cà rốt tròn 1gr -27% 0ff
 3. Hạt giống Củ cải dài đỏ 2gr -27% 0ff
 4. Hạt giống Củ cải ruột hồng 1gr -25% 0ff
 5. Hạt giống Củ cải tròn đỏ baby 2gr -18% 0ff
 6. Hạt giống Củ cải tròn trắng hồng 1gr -27% 0ff
 7. Hạt giống Củ dền đỏ - Gói 20gr -15% 0ff
 8. Hạt giống Củ dền đỏ 5gr -25% 0ff
 9. Hạt giống Su hào xanh 5gr
  12.000đ
  5gr(>100 hạt)