Hạt giống Cà chua

 1. Hạt giống Cà chua bi lùn đỏ
  12.000đ
  0.1gr (~25 hạt)
 2. Hạt giống Cà chua chịu nhiệt lai F1 Rado 28
  11.000đ
  0.1gr (~15 Hạt) - Đài Loan
 3. Hạt giống Cà chua lê vàng
  12.000đ
  0.1gr(~30 hạt)