Hạt giống Việt quất xanh

Hạt giống Việt quất xanh

30,000đ /5 hạt

 

Thời gian nẩy mầm50 - 90 ngày
Thời gian thu hoạchKhoảng 200 ngày 
Nhiệt độ sinh trưởng12 - 38 độ C
DANH MỤC