Hạt giống Việt Quất đỏ

Hạt giống Việt Quất đỏ

30,000đ /5 hạt

 

Tỉ lệ nẩy mầm>70%
Nhiệt độ sinh trưởng16 - 32 độ C
Độ khó dể trồngKhó
Thời gian nẩy mầm55 - 100 ngày
** Chú ý : Ủ ẩm hạt bằng kỹ thuật khăn giấy trong ngăn mát tủ lạnh 02 - 03 tháng, sau đó mang ra ngoài ủ ở nhiệt độ thường trong 40 ngày.
DANH MỤC