Hạt giống Cà chua bi chịu nhiệt lai F1 706 - Trái oval

Hạt giống Cà chua bi chịu nhiệt lai F1 706 - Trái oval

35,000đ /0.05Gr (~15 Hạt)

* Cà chua giống cao sản, thích hợp mọi thời tiết, rất sai trái, ăn ngon giòn
 * Thời vụ trồng: quanh năm
* Thời gian thu hoạch: 60 ngày
 * Gieo hạt: có phủ hạt
 * Thời gian nảy mầm: 5-7 ngày
 * Làm đất: 3-7 ngày sau thì gieo hạt - Đất thịt (khi mưa đất bết dính): phân lân + xơ dừa/trấu + phân hữu cơ (phân bò đã xử lý/ phân trùn quế)
- Đất cát (nước mau thấm và dễ xói đất khi mưa): vôi + phân bò đã xử lý/phân trùn quế
 - Đất thịt pha cát: vôi + lân/phân visinh + phân bò/phân trùn quế
 * Tưới nước Tưới bằng nước mưa hoặc nước giếng, nếu dùng nước máy vui lòng phơi nắng 12-24h để bay hết chất tẩy

DANH MỤC