Hạt giống Ớt sừng vàng Châu Phi 508AQ - Gói 5G

Hạt giống Ớt sừng vàng Châu Phi 508AQ - Gói 5G

155,000đ /5Gr ~ 750 Hạt

Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, cây lớn, độ đồng đều cao. Trái dài 10 – 12 cm, đường kính 1,5 – 1,8 cm, trọng lượng trái 14 -15g.

Trái khi chưa chín màu vàng, già chuyển vàng đậm, chín đỏ, ăn rất cay và thơm.

Lượng giống gieo: ~20Gr/1000m2

- Hàng x Hàng : 1,2-1,4m,

- Cây x Cây: 0,5-0,6m

Thu hoạch: 70-80 ngày sau trồng. Cho thu hoạch kéo dài 5 tháng.

DANH MỤC