Hạt giống Khổ qua trắng lai

Hạt giống Khổ qua trắng lai

15,000đ /2gr (8-10 hạt)

Khổ qua trắng xanh có thể trồng quanh năm, và thời gian thu hoạch khoảng 40 ngày sau khi gieo.

DANH MỤC