Hạt giống Chanh dây

Hạt giống Chanh dây

15,000đ /20 hạt
Xem thêm: Hạt giống Quả

Chanh dây: RADO 638

Khoảng cách: 40cm.

Mật độ: 500-600 cây/ha

Thời gian cho trái: 6-7 tháng

DANH MỤC