Hạt giống Khổ qua trái xanh F1

Hạt giống Khổ qua trái xanh F1

15,000đ /2gr

Khổ qua trái xanh

Khoảng cách: 0,4x1,2m

Khối lượng hạt tương đương: 290-295g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 35-40 ngày sau gieo

DANH MỤC