Hạt giống Dưa leo Nhật Bản

Hạt giống Dưa leo Nhật Bản

20,000đ /0.5gr

Dưa leo Nhật

Khoảng cách: 0,4x1,2m

Khối lượng hạt tương đương: 100-110g/100m2

Thời gian thu hoạch: 32-35 ngàyf sau gieo

DANH MỤC