Hạt giống Dưa leo Nhật F1 511AQ

Hạt giống Dưa leo Nhật F1 511AQ

20,000đ /0.5gr

Dưa leo Nhật

Khoảng cách: 0,4x1,2m

Khối lượng hạt tương đương: 80g/100m2

Thời gian thu hoạch: 40 ngày

DANH MỤC