Hạt giống Khổ qua da trơn ngắn 357

Hạt giống Khổ qua da trơn ngắn 357

15,000đ /2gr

Khổ qua da trơn trái ngắn

Khoảng cách: 0,3x1,2m

Khối lượng hạt tương đương: 620-625g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 38-40 ngày sau gieo

DANH MỤC