Hạt giống Đu đủ vỏ vàng F1 Thái Lan

Hạt giống Đu đủ vỏ vàng F1 Thái Lan

25,000đ /5 Hạt

Thông tin Hạt giống Đu Đủ vỏ vàng (Da vàng) F1 508HQ Thái Lan

Hạt giống đu đủ da vàng hay vỏ vàng là loại giống đu đủ mới, có giá trị kinh tế. Đặc biệt, hút hàng vào mua Tết.

Đu đủ là cây ưa nắng do đó cần trồng khoảng cách và mật độ thích hợp (2 – 2,5m x 3m).

Không nên dùng phân hoá học và hạn chế tối đa phân đạm để bón cho đu đủ vì cây dễ bị lốp (tốt lá, xấu quả), dễ hấp dẫn côn trùng

DANH MỤC