Hạt giống Cải cầu vồng đỏ

Hạt giống Cải cầu vồng đỏ

20,000đ /1gr

Cải cầu vồng đỏ cho  những chiếc lá lớn và cuống lá tươi sáng. Từ lúc nảy mầm đến khi thu hoạch từ 80-90 ngày. Cải đại giàu protein, vitamin và carbohydrate. Cải cầu vồng  đỏ được sử dụng  tươi và nấu chính, cho món salad và súp.

DANH MỤC