Sản phẩm

  1. Hạt giống Cà pháo trắng 0.5gr -27% 0ff
  2. Hạt giống Cà rốt đỏ 5gr -18% 0ff
  3. Hạt giống Cà rốt tròn 1gr -27% 0ff
  4. Hạt giống Cà tím tròn Rado 206 - Gói 0.5gr -20% 0ff
  5. Hạt giống Cà trứng ngỗng 0.5gr -20% 0ff
  6. Hạt giống Cà xanh mỡ 0.5gr -25% 0ff
  7. Hạt giống Cải bẹ dún 20gr -18% 0ff
  8. Hạt giống Cải bẹ xanh mỡ 20gr -10% 0ff