Hạt giống Cải bó xôi - Rau chân vịt

Hạt giống Cải bó xôi - Rau chân vịt

10,000đ /5gr

Cải bó xôi

Khoảng cách: 10-12cm

Khối lượng hạt tương đương:

+ Sạ: 0,8-1kg/1000m2

+ Cấy: 350-400g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 50-60 ngày sau gieo 

DANH MỤC