Hạt giống rau Cần vàng - Cần Tây

Hạt giống rau Cần vàng - Cần Tây

10,000đ /5gr

Cần Tây

Khối lượng hạt gieo: 300-400g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau gieo

DANH MỤC