Hạt giống Ớt chuông ngọt - Ớt chuông Đà Lạt

Hạt giống Ớt chuông ngọt - Ớt chuông Đà Lạt

25,000đ /0.1gr

Ớt chuông ngọt

Khoảng cách trồng: 40x60cm

Mật độ cây trồng: 3500-4000 cây/1000m2

Thời gian thu hoạch: 3 tháng sau khi gieo hạt.

DANH MỤC