Hạt giống Dưa hấu Thủy Lôi

Hạt giống Dưa hấu Thủy Lôi

20,000đ /1Gr

Dưa hấu thủy lôi

Khoảng cách: 0,5x4m

Khối lượng hạt tương: 58-62g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 55-60 ngày sau gieo

DANH MỤC