Hạt giống Đu đủ ruột vàng F1 Casa

Hạt giống Đu đủ ruột vàng F1 Casa

75,000đ /10 Hạt

Ruột vàng cam

DANH MỤC