Hạt giống Cải thìa

Cải thìa

Khoảng cách: 15x15cm

Khối lượng hạt tương đương:60-70g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo

DANH MỤC