Hạt giống Cà trứng Thái Lan

Hạt giống Cà trứng Thái Lan

10,000đ /0.1gr

Cà trứng Thái Lan

Khoảng cách: 0,6x1,2m

Khối lượng hạt tương đương: 10-15g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 50-60 ngày sau gieo 

DANH MỤC