Hạt giống Bí đỏ lấy ngọn

Hạt giống Bí đỏ lấy ngọn

15,000đ /10Gr

Bí siêu ngọn

Khoảng cách: 0,4x1,8m

Khối lượng hạt tương đương: 400-450g/1000m2 cấy

Thời gian thu hoạch: 40-45 ngày sau gieo.

DANH MỤC