Hạt giống Hoa dạ yến thảo sọc đỏ

Hạt giống Hoa dạ yến thảo sọc đỏ

15,000đ />15 hạt

- Phù hợp trồng chậu, chậu treo, thảm

- Trồng được quanh năm, thích hợp thời tiết nắng, không chịu được mưa nhiều, nước tưới trung bình

- Nhiệt độ gieo trồng: 25*C - 32*C

- Gieo hạt: Không ủ hạt, cần ánh sáng

- Trồng: 25 - 30 ngày ( từ ngày gieo hạt)

- Ra hoa: 70-80 ngày ( từ ngày gieo hạt)

- Chiều cao cây: 20 - 25cm

- Kích cỡ hoa: 9- 10cm

DANH MỤC