Hạt giống Ớt Hàn Quốc

Hạt giống Ớt Hàn Quốc

15,000đ /0.2gr

Ớt Hàn Quốc

Khoảng cách: 40x50cm

Khối lượng hạt tương đương: 15-20g/1000m2

Thời gian thu hoạch:75-85 ngày sau trồng

DANH MỤC