Chậu nhựa mềm trồng cây giá rẻ 240x230x170

Chậu nhựa mềm trồng cây giá rẻ 240x230x170

5,000đ /240x230Hx170

Chậu nhựa mềm giá rẻ phù hợp cho các nhà vườn trồng cây để bán. Dành cho những khách hàng muốn trồng cây tiết kiệm được chi phí

Chậu nhựa mềm giá rẻ là loại chậu nhựa mỏng

Kích thước chậu nhựa mềm: Đường kính miệng 240mm, chiều cao chậu: 210mm, đường kính đáy 170mm

Chậu nhựa mềm trồng cây có công dụng rất đa dạng

- Nếu bạn ươm cây con nhỏ bạn có thể sử dụng chậu nhựa mềm có đường kính nhỏ, đường kính miệng từ Ø5cm -> Ø10cm 

- Nếu bạn trồng cây lớn hơn thì bạn có thể sử dụng chậu nhựa mềm trồng cây loại có đường kính lớn hơn có đường kính miệng từ Ø12cm -> Ø18cm 

- Nếu bạn trồng những cây lớn hơn thì bạn có thể sử dụng chậu nhựa trồng cây có đường kính từ Ø20cm -> Ø40cm

Bạn có thể sử dụng chậu nhựa mềm để trồng cây ngắn ngày hoặc dài ngày như Kim Phát Tài, Cây trang, dâm bụt,...

DANH MỤC