Hạt giống Củ

  1. Hạt giống Cà rốt tím F1
    25,000đ
    0.2gr ~ (100 Hạt)
  2. Hạt giống Su hào tím AQ
    15,000đ
    0.5gr (~50 hạt)
DANH MỤC