Hạt giống Bầu Bí

 1. Hạt giống Bầu dài 2m
  25,000đ
  5 Hạt
 2. Hạt giống Bầu hồ lô
  10,000đ
  10 Hạt
 3. Hạt giống Bí đỏ hạt đậu F1
  20,000đ
  2gr(~10 hạt)
DANH MỤC