Hạt giống Cà chua

  1. Hạt giống Cà chua F1 448AQ (508AQ)
    15,000đ
    0.2Gr (~20 hạt) - 508AQ
  2. Hạt giống Cà chua leo giàn
    45,000đ
    0.03Gr (8-10 Hạt)
DANH MỤC