Hạt giống Cà rốt đỏ K508

Hạt giống Cà rốt đỏ K508

10,000đ /2gr

 

Khoảng cách: 15x15cm

Khối lượng hạt tương đương: 100-200g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 90-95 ngày sau gieo


DANH MỤC