Hạt giống Dưa Lưới

 1. Hạt giống Dưa lưới múi
  25,000đ
  >10 hạt
 2. Hạt giống Dưa lưới Takii F1 508
  45,000đ
  10 Hạt (Vỏ mỏng)
 3. Hạt giống Dưa lưới Takii Nhật Bản
  45,000đ
  10 Hạt (Vỏ dày)
DANH MỤC