Hạt giống Quả

 1. Hạt giống Bầu dài 2m
  25,000đ
  5 Hạt
 2. Hạt giống Bầu xị F1
  15,000đ
  10 hạt
 3. Hạt giống Bí đỏ ăn non F1
  25,000đ
  2gr(>10 hạt)
 4. Hạt giống Bí đỏ da cóc F1
  20,000đ
  1gr (>10 hạt)
 5. Hạt giống Bí đỏ hạt đậu F1
  20,000đ
  2gr(~10 hạt)
 6. Hạt giống Cà chua F1 448AQ (508AQ)
  15,000đ
  0.2Gr (~20 hạt) - 508AQ
DANH MỤC