Hạt giống Củ cải trắng dài PN

Hạt giống Củ cải trắng dài PN

10,000đ /20gr

Củ cải trắng

Khoảng cách: 20x225cm

Khối lượng hạt tương đương: 1,5-1,7kg/1000m2

Thời gian thu hoạch: 50-55 ngày sau gieo

DANH MỤC