Hạt giống Dưa Leo

  1. Hạt giống Dưa leo baby F1508
    15,000đ
    1Gr (~20 hạt)
  2. Hạt giống Dưa leo cao sản 589AQ
    15,000đ
    0.5gr (~15 hạt)
DANH MỤC