Hạt giống Rau

 1. Hạt giống Atiso xanh
  25,000đ
  0.5Gr
 2. Hạt giống Bắp cải mini tím
  20,000đ
  0.1Gr (>10 Hạt)
 3. Hạt giống Cải rổ
  15,000đ
  10gr
 4. Hạt giống Câu Kỷ Tử
  55,000đ
  10 Hạt
DANH MỤC