Hạt giống cỏ Mulato 2 - Gói 100Gr

Hạt giống cỏ Mulato 2 - Gói 100Gr

95,000đ /100Gr

Cỏ MULATO

Khoảng cách: 50x50cm

Khối lượng hạt tương đương: 1,5-2 kg/1000m2

Thời gian thu hoạch: 60 ngày sau gieo

DANH MỤC