Dây thun chằng hàng 2m

Dây thun chằng hàng 2m

15,000đ /2m

Dây thun chằng hàng dài 2m (chưa giãn)

Dây thun bản chằng hàng 50mm được dùng khá phổ biến ràng đồ đạc hàng hóa trên xe máy, ngoài ra nó còn sử dụng nhiều để thay thế màng PE quấn pallet.

DANH MỤC