Kết quả tìm kiếm: 'luoi gian day leo 1x2m'

 1. Hạt giống Cà chua leo giàn
  45,000đ
  0.03Gr (8-10 Hạt)
 2. Hạt giống Dưa lưới F1 501NQ -25% 0ff
  Hạt giống Dưa lưới F1 501NQ
  15,000đ 20,000đ
  10 hạt
 3. Hạt giống Dưa lưới ruột xanh F1 515AQ -25% 0ff
 4. Hạt giống Lá Giang
  95,000đ
  20 Hạt
 5. Hạt giống Chanh dây
  15,000đ
  20 hạt
 6. Hạt giống Dưa leo cao sản 589AQ
  15,000đ
  0.5gr (~15 - 17hạt)
 7. Hạt giống Dưa leo baby F1508
  15,000đ
  1Gr (~20 hạt)
 8. Hạt giống Hoa hồng leo Rado
  15,000đ
  10 hạt (Khó trồng)
DANH MỤC